Utiliteitsbouw, het gebruik van staal of beton

Utiliteitsbouw kent zeer veel constructies, van productiehallen tot kantoren.

Bij de fundering is de keuze voor staal of beton vaak eenvoudig. Hoewel er vaak een damwand van staal wordt gebruikt om tijdelijk de bouwplaats droog te houden, bestaat de uiteindelijke fundering vaak uit beton. Bij andere onderdelen is er wel vaak een keuze te maken. We leggen u graag een aantal voordelen of nadelen van beide materialen uit.

Nifra heeft grote ervaring met zowel staalconstructies als constructies waarin staal en beton worden gebruikt. Wij kunnen u daarom altijd helpen bij planning en uitvoering van projecten, voor een zeer uitgebreide range aan materialen.

 

Kolommen en liggers: De lineaire elementen

Voor de lineaire elementen is de keus erg breed. Zowel staal als beton kunnen hierbij functioneel zijn. Waar staal zowel trekkracht als drukkracht kan verwerken, heeft beton meer moeite met trekkracht. Hierdoor zal altijd bewapening nodig zijn. Eventueel in combinatie met het op spanning brengen van het element. Dit op spanning brengen heeft wel als nadeel dat het element kan vervormen. Doordat staal sterken is dan beton, zijn stalen elementen vaak slanker dan betonnen elementen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met veiligheid omtrent brandpreventie. Om deze reden dienen stalen liggers met een brandwerende coating te worden behandeld.

 

De afwerking en verwerking van bijvoorbeeld leidingen is bij staal vaak veel eenvoudiger doordat er ruimtes en uitsparingen in de elementen kunnen worden gelaten.

Voor meer informatie over een lopend project kunt u bellen met Uitvoering.

Voor informatie over een nieuw project of de diensten van Nifra kunt u contact opnemen met Calculatie

Nifra staal constructies
Poel 19
1713 GL Obdam
info@nifra.nl

Vloeren, Daken en Wanden

Vloeren lenen zich beter voor beton. Uitzondering hierop zijn dakvloeren waarbij de veranderlijke belasting laag is. In opkomst zijn de staalplaatbetonvloeren, waarbij een tussenvorm wordt gebruikt die bestaat uit een stalen, geprofileerde plaat met beton.

Door schorenconstructies kan een want van staalbouw zeer transparant worden gehouden, hierdoor kan diepte en een ruimtelijk effect worden gecreëerd.

Veel wordt ook gebruik gemaakt van hybride constructies. Hierbij worden een betonnen vloer op een raamwerk van staat geplaatst.  Deze techniek wordt onder andere bij hoogbouw veelvuldig toegepast.

Overspanningen

Bij overspanningen wordt veelal voor staal gekozen. Zeker bij een overbrugging van meer dan 8 meter, de grens waarbij monoliete beton kan worden gebruikt. Een tweede voordeel van een stalen overspanning is de geringere omvang van de constructie. Staal kan eenvoudig in delen worden aangeleverd en ter plekke geïnstalleerd.

Vorm en functie

Over het geheel genomen kan worden gezegd dat beton in bijna iedere vorm kan worden gebruikt, al dan niet prefab aangeleverd. Ook staal kan door het ruime aanbod in profielen en samenstellingen nagenoeg in iedere vorm worden gebruikt. Vorm is dan ook zelfden een criterium waarop een keuze wordt gebaseerd

Gewicht van de constructie

Het gewicht is wel een onderdeel waarop een keuze kan worden gebaseerd.

Beton krijgt bij een grotere overspanning een steeds groter aandeel in het gewicht van de constructie. Simpelweg, beton wordt zwaarder naarmate men een grotere afstand moet overbruggen. Staal heeft hier als voordeel dat het aandeel in het totale gewicht lager blijft. Bij een goed ontwerp is het eigen gewicht van een staalconstructie maar een klein aandeel van gebruikersbelasting.

Nifra kan voor u berekenen welke oplossing voor u de beste hierin is.

Bouwsnelheid en Bouwtijd

Het storten van beton in bekisting kost relatief veel tijd en logistiek. Het duurt tot ongeveer een maand voordat het beton volledig is uitgehard en de berekende sterkte heeft. Dit proces is niet nodig bij prefab beton. Echter, de verbindingen tussen de verschillende elementen zijn tijdsintensiever dan de verbindingen in stalen constructies. Staal kent door het direct hebben van zijn volledige sterkte en eenvoudige verbindingen daarom de kortste bouwtijd.

Bij projecten waarin in korte tijd de complete constructie gebouwd dient te worden, hanteert Nifra Constructiewerken een zeer strakke planning. Door de materialen en onderdelen montageklaar op de bouwplaats aan te leveren kunnen wij in minimale tijd de gehele constructie plaatsen. Dit bespaart tijd en overlast.

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Poel 19

1713 GL Obdam

Mobiel: 06 55 80 20 36

Email: info@nifra.nl