De Europese Staal Normen: EN 10025

Staalnormen, een garantie voor kwaliteit

Bij Nifra Staalconstructies werken wij vanzelfsprekend graag met metaal. Meer specifiek gebruiken wij vooral staal in onze projecten.

Het is voor ons daarom vanzelfsprekend om met technische termen, productnamen en certificaten te werken.

Graag willen we ook u wegwijs maken in deze termen zodat u een betere keuze kunt maken bij uw volgende staalconstructie.

Normen en Certificaten: EN 10025 certificaat

EN 10025 staat voor Europese Norm 10025. Dit betreft een Europese standaard voor die specifieke kwaliteiten beschrijven voor productie staal en gerold staal.

Deze norm stelt dus eisen aan de kwaliteit van het materiaal.

Het ontstaan van EN 10025

Voor deze Europese Norm, bepaalden landen op hun eigen houtje allerlei verschillende kwaliteitsnormen. Het gevolg hiervan was een grote verscheidenheid aan normen die soms op heel kleine onderdelen afweken.

Dit zorgde voor verwarring en soms extra kosten doordat staal op meerdere manieren moest worden getest of zelfs voor verschillende landen op andere wijze geproduceerd.

Voor meer informatie over een lopend project kunt u bellen met Uitvoering.

Voor informatie over een nieuw project of de diensten van Nifra kunt u contact opnemen met Calculatie

Nifra staal constructies
Poel 19
1713 GL Obdam
info@nifra.nl

Het gebruikt van EN 10025

De norm wordt wordt gebruikt voor gewalst staal en voor constructiestaal. De meer precieze eigenschappen van het staal worden aangeduid door extra letters.
De norm is allereerst opgebouwd uit een basissymbool dat het soort staal aangeeft. Hierna volgt een kwaliteitsaanduiding.

  • S Constructiestaal
  • Staal voor drukvaten
  • Staal voor transportleidingen
  • E  Constructiestaal, zonder specifieke eisen aan de rek- en lasbaarheid.
  • G  Gietstaal
  • Betonstaal
  • Platte producten voor koudvervorming (gevolgd door C, D of X)
  • Koudgewalste platte producten met een hoge rekgrens bestemd voor kouddieptrekken.

Naast het soort staal geven  coderingen extra eigenschappen van het staal aan. De meest gebruikte staan hieronder in een tabel.

Letter Minimale Kerfslagenergie* Beproevingstemperatuur
JR 27 20
J0 27 0
J2 27 -20
K2 40 -20

* Dit is de energie die nodig is om het staal in een standaardsituatie te laten breken

Naast deze letters, wordt er soms nog de volgende codering toegevoegd.

De letter C. Deze letter geeft de mogelijkheid tot verdere bewerking zoals koudflenzen aan

De letters AR. Dit heeft als betekenis dat de producten expliciet zonder speciale wals- en/of warmtebehandeling toestand geleverd moeten worden

De letter N. Deze letter staat voor producten die expliciet normaliserend gewalst of normaal gegloeid geleverd moeten worden.

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Poel 19

1713 GL Obdam

Mobiel: 06 55 80 20 36

Email: info@nifra.nl