Hoe staat het met de ketensamenwerking in 2018?

Lagere kosten en gezonde marges voor iedereen. Als bedrijven het werk met elkaar afstemmen is dat voor iedereen goed en is het bovendien makkelijker om alert en wendbaar te reageren op de vraag van de klant en de ontwikkelingen in de markt.

Bedrijven die pro-actief samenwerken in geïntegreerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren, hebben minder voorraadkosten en faalkosten, hebben over het algemeen meer tevreden klanten, werken duurzaam en passen hun kennis over innovatie effectief in de praktijk toe.

Maar de praktijk is behoorlijk weerbarstig.

Uit de nationale supply chain monitor 2017 (dit onderzoek wordt elke 2 jaar gedaan) scoort de BV Nederland nu een 2,8 uit 5. Dat is 0,1 lager dan in in 2015. De details kunt u in het rapport zelf lezen. Hier enkele opvallende conclusies:

  • Bedrijven hebben in de “interne” samenwerking beter en beter op orde
  • De samenwerking met andere bedrijven is niet noemenswaardig verbeterd
  • Markten worden complexer, meer variabel en daarmee onzeker
  • Hier laten bedrijven dus kansen liggen.

Hoe staat het met de bouwsector?

Tot een paar jaar geleden zat de bouw nog in een flinke crisis, maar die is inmiddels ruimschoots voorbij. Alle bedrijven in de sector hebben weer meer werk dan ooit (Het EIB geeft 5% groei aan over 2017 – dat is een groei van €3 miljard naar €63,3 miljard – en verwacht dat deze groei 5 jaar aanhoudt) en projecten worden achter elkaar opgestart.

Goed voor de business, het levert echter ook weer stevige uitdagingen op.

Het vinden van goede vakmensen is daar natuurlijk één van. Tegelijkertijd is het aanhouden van acceptabele levertijden heel moeilijk. Wanneer de vraag hoog en de druk op leveren groot is, wil de focus en aandacht voor innovatie in techniek en samenwerking nog wel eens verminderen.

Voor meer informatie over een lopend project kunt u bellen met Uitvoering.

Voor informatie over een nieuw project of de diensten van Nifra kunt u contact opnemen met Calculatie

Nifra staal constructies
Poel 19
1713 GL Obdam
[email protected]

“Lerend vermogen, responsiviteit en innovatie zijn essentieel. Dat kan alleen in ketens die zijn gebaseerd op vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische samenwerking”

Prof. dr. Jack van der Veen

van Nyenrode Business Universiteit

>> Hoe staat het inmiddels met die “gegevensuitwisseling”?

De kracht van het informatie delen en voor iedereen beschikbaar stellen sluit goed aan op de BIM filosofie. Het toekomstbeeld is dat je een gebouw eerst samen virtueel oplevert en het daarna echt gaat bouwen.

Goede tools maken samenwerken makkelijker. Door de grote keuze op bijvoorbeeld software gebied is het minstens uitdaging te noemen passende middelen voor een proces te vinden. Een voorbeeld van hoe je elkaar kan helpen de beste mogelijke prestatie te leveren is Collaboration for Revit, ook bekend als C4R. Hierbij kan je bijvoorbeeld eenvoudig met BIM 360 Team en BIM 360 Docs projectbestanden delen.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de middelen. De omgang met die middelen en elkaar is juist wat het resultaat oplevert wat men wil.

Zoals de Waard is, bouwt hij met zijn gasten.

Rendement en continuïteit beïnvloeden elkaar continu en zijn beiden hard nodig om de zaken draaiende te houden. Dat is in de bouwsector natuurlijk niet anders. We denken mee met in voorbereidingsfase en aanbestedingstrajecten, delen onze kennis en dat brengt natuurlijk kosten en investeringen met zich mee. Die moeten ergens worden terugverdiend.

In tijden dat de continuïteit onder druk stond was het behouden hiervan prioriteit. Daarbij werd marktbreed ingeleverd op rendement. Doordat momenteel de continuïteit geen issue meer lijkt te zijn, verschuift de focus weer naar rendement.

Dit uit zich bijvoorbeeld in:

  • Verhoogde percentages voor winst en risico
  • Beter en kritischer kijken naar aanbestedingstrajecten
  • Drukken van tenderkosten

De opdrachtgever leeft momenteel in een realiteit waarin afmeldingen weer aan de orde van de dag zijn en bouwkosten tijdens de uitvoering stijgen.

Een lange termijn relatie tussen bouwpartijen die gebaseerd is op gezamenlijke doelen, waarbij men elkaar vertrouwt, afspraken worden nagekomen en uitgegaan wordt van win-win scenario’s zorgt voor focus op continuïteit en niet op prijs. Men stuurt simpelweg niet op lage kosten, maar op een stabiele stroom aan werkzaamheden die voor een gezonde prijs op een goede manier worden uitgevoerd.

Wederzijdse Voordelen!

Het voordeel van deze aanpak gaat bovendien verder dan het wederzijds bieden van continuïteit. Door projectoverstijgend samen te werken raken teams op elkaar ingespeeld en kunnen processen worden gestandaardiseerd.

En het allerbeste? Op de proceskosten voor aanbesteding en voorbereiding kunnen zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer aanzienlijke worden bespaard.
Resultaat: Aanzienlijk lagere kosten voor de opdrachtgever én een gezond rendement voor de opdrachtnemer.
En dat door juist niet primair op prijs te sturen…

Bij Nifra doen we hard ons best om deze gezamenlijke balans tussen continuïteit en rendement mét u te behalen. En daarbij leren wij continu, elke dag.

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Poel 19

1713 GL Obdam

Mobiel: 06 55 80 20 36

Email: [email protected]